نمایش نوار ابزار
برچسب: سالمندان در کرمانشاه
این موها در آسیاب سپید نشده اند تجربه مادر علم است

این موها در آسیاب سپید نشده اند تجربه مادر علم است

چهارشنبه 9 اکتبر 2019 :: ساعت 10:30 ب.ظ

در این مقاله قصد دارم به مشکلات سالمندان بپردازم و به صورت اخص در مورد سالمندان در کرمانشاه توضیحاتی را ارائه نمایم. قصه سالمندان و جوانان همیشه در ادبیات ایران و جهان دست مایه ای بوده است برای تقابل بین تجربه و نیروی جوانی یا پختگی و خامی و کمتر به این موضوع پرداخته ایم که وقتی به صورت سیستمی…