نمایش نوار ابزار
برچسب: راه
«مرگ فاصله ها» در جوامع پیشرفته  و «زایش فاصله ها» در استان کرمانشاه

«مرگ فاصله ها» در جوامع پیشرفته و «زایش فاصله ها» در استان کرمانشاه

چهارشنبه 11 سپتامبر 2019 :: ساعت 09:36 ب.ظ

در برنامه‌ریزی آمایش و توسعه سرزمین، ترویج توسعه شهرها به نواحی روستایی آن‌هم در زمان مناسب، ضرورتی انکارناپذیر است. برای ترویج توسعه شهری به مناطق روستایی و کاهش فاصله مکانی و زمانی بین شهرها و روستاها «راه‌های روستایی» نقش پراهمیتی دارند. راه محور توسعه است و «توسعه» از طریق راه‌ها به روستاها می‌رود. در جوامع پیشرفته به حدی ارتباطات و…