نمایش نوار ابزار
برچسب: تاریخ انتخابات مجلس
تاریخ انتخابات یازدهمین دوره مجالس شورای اسلامی در ۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ انتخابات یازدهمین دوره مجالس شورای اسلامی در ۲ اسفند ۱۳۹۸

شنبه 12 اکتبر 2019 :: ساعت 10:30 ب.ظ

تاریخ انتخابات یازدهمین دوره مجالس شورای اسلامی در ۲ اسفند ۱۳۹۸ تاریخ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور به تاریخ های ۲ اسفند ۱۳۹۸ و اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار می شود. همچنین در این زمان انتخابات میان دوره ای برای دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز همزمان برگزار می گردد. همچنین باید گفت که دوره دهم قانونگذاری در…