نمایش نوار ابزار

عصای سفید و لزوم بهینه سازی شهرها برای عبور و مرور بی دردسر نابینایان

سه‌شنبه 15 اکتبر 2019

بدون رنگ، نور، تصویر و حجمی از تاریکی مطلق، بی شک دنیا جای ترسناکی است برای کوکانی که با چشمان نابینا به دنیا می آیند و یا بینایی خود را بعد از مدتی از دست می دهند. همه ی ما از روی وظیفه ی انسانی خود باید دنیا را برای آنها جای رنگی و زیباتری کنیم.
در جامعه انسانی چگونگی مواجهه با معلولان سه دوره را پشت سر گذاشت. مرحله اول که قرن ها نیز تداوم داشت، اینطور بود که جامعه معلولان را پس می زد و آنها را به اجبار به انزوا و خلوت می راند. در مرحله دوم بود که همه چیز بر عکس شد و توجه فوق العاده به معلولان جای راندن آنها را گرفت و جامعه آنها را با نگاه حمایتی تحت پوشش قرار خود داد.

اما از اواسط قرن بیستم بود که با جدی شدن حقوق شهروندی، جوامع انسانی به جایی رسیدند که درک کردند نه نگاه طرد کردن اولیه و نه این حمایت بیش از حد مناسب یک معلول نیست. بلکه انسان معلول و نابینا نیز یک شهروند است و باید حقوق برابر داشته باشد و با بهسازی خیابان و پیاده روها و سایر اماکن باید شرایطی فراهم شود که به راحتی بتوانند، خود به تنهایی در اماکن عمومی عبور و مرور کنند.
شهر مطلوب، شهری است که پاسخگوی نیازهای شهری هر طیفی از شهروندان باشد. از افراد معمولی و سالم و تندرست گرفته تا کودکان و سالمندان و کم توانان و ناتوانان جسمی. شهر مطلوب باید شهری باشد که شبکه های شهری، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی آن برای همه شهروندان، از هر نوع و طیفی مناسب سازی شده باشد و هیچ کس، با هیچ ویژگی خاصی خارج از دایره شهر قرار نگیرد. مناسب نبودن معابر و فضاهای شهری برای معلولین و نابینایان آنها را

خانه نشین و وابسته کرده و باعث افسردگی، ناامیدی و از دست دادن اعتماد به نفس در آن ها می شود.
قانون عصای سفید که توسط بسیاری از جوامع و ملل پذیرفته شده و به اجرا درآمده خواستار ایجاد شرایطی برای مشارکت برابر نابینایان در جامعه است. این قانون شامل ۷ ماده و ۹ تبصره است و دولت ها را موظف می کند، نابینایان را تشویق کند در تمام امور اجتماعی و اقتصادی شرکت کنند و به کار و اشتغال بپردازند. حق استفاده آزاد از خیابانها و بزرگراه ها، پیاده روها و سایر مکان های همگانی و همینطور وسایل حمل و نقل، هتل و اماکن عمومی را داشته باشند. حق کاملا برابری دارند که از مکان ها، مزایا، تسهیلات و امتیازات وسایل حمل و نقل همگانی مانند هواپیما، وسایل موتوری، قطار، اتوبوس، اتومبیل ها، کشتی و دیگر وسایل نقلیه و هتل، مسافرخانه، مکان های عمومی و مراکز تفریحی و مذهبی و دیگر محل هایی که عموم مردم در آنجا جمع می شوند، استفاده کنند و…

قانون عصای سفید

برخی از مواد مهم قانون عصای سفید عبارتند از:
۱) دولت موظف است که نابینایان و دیگر معلولان جسمی را تشویق کند تا در تمام امور اجتماعی و اقتصادی دولت شرکت کنند و در نتیجه کار و اشتغال یابند.
۲) نابینایان و دیگر معلولان جسمی،‌ حق استفاده آزادانه از خیابان ها و بزرگراه ها، پیاده روها و سایر مکانهای همگانی و همینطور وسایل حمل و نقل، هتل و اماکن عمومی را دارند.
۳) رانندگانی که با وسایل نقلیه خود از خیابان می گذرند،‌ در صورت نزدیک شدن به نابینایی که از عصای سفید یا متالیک استفاده می کند، یا اینکه سگ راهنما به همراه دارد یا از بازوبند نابینایی استفاده می کند،‌ موظفند که احتیاط لازم را به عمل آورند تا صدمه ای به آن نابینا وارد نشود. البته نداشتن عصا یا سگ راهنما در چنین مراکز و اماکنی، دلیل بر بی مبالاتی فرد نابینا نیز ممکن است تلقی شود.
۴) هر شخص یا سازمانی که بخواهد بطور غیر مجاز در استفاده شخص نابینا و یا معلول از تسهیلات همگانی محدودیتی ایجاد کند،‌ یا اینکه حقوق نابینایان و دیگر معلولان عاقل و بالغ را نادیده بگیرد،‌ باید مجرم شناخته شود.
۵)هر سال، مسؤلین دولت باید روز ۱۵ اکتبر را به عنوان بزرگداشت عصای سفید به نحو شایسته ای ارج نهند و اهمیت قانون عصای سفید را مورد بحث قرار داده و از مردم بخواهند که رفتار معقولانه ای با معلولان داشته باشند و با همکاری صمیمانه قدم های مؤثری برای آنها بردارند.
۶) دولت موظف است که افراد نابینا یا دیگر معلولان جسمی را در بخش های دولتی و شعب آن و همینطور مدارس دولتی با شرایط مساوی، چون دیگر افراد اجتماع بپذیرند، مگر اینکه معلولیت خاص آنها مانع انجام کار در آن مراکز باشد.
۷) افراد نابینا و دیگر معلولان جسمی، همچون دیگر اعضای اجتماع حق دارند در کشور خود بر اساس شرایط و مقررات قابل اجرا برای همه از خانه های مسکونی آماده برای کرایه ماهانه یا اجاره سالانه استفاده کنند. البته کسی که مستغلاتش را به یک نابینا یا معلول کرایه می دهد،‌ مجبور نیست بدین منظور تغییراتی در خانه اش بدهد یا اینکه خود را موظف به مراقبت خاصی در مورد آن فرد بداند.
۸) نابینایان و دیگر معلولان حق تام و برابر دارند که از مکان ها، مزایا، تسهیلات و امتیازات وسایل حمل و نقل همگانی چون هواپیما، وسایل موتوری، قطار، اتوبوس، اتومبیل ها، کشتی و دیگر وسایل نقلیه و هتل، مسافرخانه، مکان های عمومی و مراکز تفریحی و مذهبی و دیگر محل هایی که عموم مردم در آنجا جمع می شوند، استفاده کنند و اگر در بعضی شرایط محدودیتی وجود داشته باشد این محدودیت باید قانونی و قابل اجرا برای همگان باشد.
۹ )هر نابینا یا نیمه بینایی حق دارد در اماکنی که در قسمت ۸ آمده است، سگ راهنما را که برای این کار تعلیم دیده است بدون الزام پرداخت وجه اضافی همراه خود داشته باشد.

دکتر نوذر قنبری

مطالب مشابه
دیدگاه ها