نمایش نوار ابزار

رزومه دکتر نوذر قنبری

دوشنبه 19 آگوست 2019

«رزومه دکتر نوذر قنبری»

رزومه دکتر نوذر قنبری

در ادامه با رزومه دکتر نوذر قنبری و لیستی از سوابق کاری، اجرایی و فعالیت های علمی ایشان آشنا خواهید شد.

مهم‌ترین سوابق اجرایی:

۱- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و دبیر هیئت‌امنای استان

۲- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۳- دبیر منطقه ۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی (استان‌های ایلام، کرمانشاه و کردستان)

۴- سرپرست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۵- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۶- مدیر گروه جهانگردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۷- مدیر گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۸- سرپرست دفتر مطالعات منطقه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه

۹- کارشناس دفتر مطالعات منطقه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه

سوابق عضویت در شوراها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها:

۱- مسئول راه‌اندازی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۲- عضو کمیته تخفیف شهریه دانشجویان بی‌سرپرست و بی‌بضاعت

۳- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۴- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۵- عضو کمیته انتظامی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۶- عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۷- عضو کمیته جذب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۸- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۹- عضو کمیته سنجش، نظارت و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

۱۰- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۱۱- عضو هسته کمیته گردشگری علمی استان کرمانشاه

۱۲- رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳- عضو کمیته تعیین صلاحیت علمی متقاضیان حق‌التدریس تخصصی رشته جغرافیا منطقه ۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴- رئیس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۱۵- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶- عضو کمیته سنجش، نظارت دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

۱۷- عضو کمیته بدوی انتظامی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۱۸- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۱۹- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۲۰- عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۲۱- عضو کمیته تجدیدنظر انضباطی دانشجویی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲- رئیس و عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۲۳- رئیس کمیته مشورتی فرهنگی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴- رئیس شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۲۵- رئیس هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۲۶- عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۲۷- عضو شورای مشورتی و سیاست‌گذاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۸- رئیس هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۲۹- رئیس شورای فرهنگی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰- رئیس شورای قرآن و عترت منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱- رئیس شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی

۳۲- عضو شورای راهبردی مرکز علوم و فناوری‌های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۳۳- عضو کارگروه تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی–غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۳۴- رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۳۵- عضو کمیته طراحی نظام‌نامه سازمانی سلامت استان و مسئول استقرار اسناد ملی سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۳۶- عضو شورای انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۳۷- عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۳۸- عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان سما در دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۳۹- رئیس کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۴۰- رئیس ستاد برگزاری مرحله نهایی نوزدهمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی

۴۱- رئیس کارگروه برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۴۲- عضو شورای حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۴۳- عضو مجمع مشورتی توسعه استان کرمانشاه

۴۴- عضو کارگروه تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی–غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۴۵- عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان کرمانشاه

۴۶- رئیس شورای سیاست‌گذاری استانی سما در دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۴۷- رئیس کمیته انتصابات سما در دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۴۸- عضو حقوقی شورای راهبری واحد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در استان کرمانشاه

۴۹- رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۵۰- عضو کارگروه تخصصی محیط‌زیست، تجارت و گردشگری بنیاد نخبگان استان کرمانشاه

۵۱- رئیس کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۵۲- رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۵۳- رئیس شورای عمران دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

۵۴- عضو کارگروه نام‌گذاری شهرستان کرمانشاه( فرمانداری کرمانشاه)

تألیف کتاب دانشگاهی:

۱- مقدمه‌ای بر اقتصاد روستایی ایران ( حسین آسایش – نوذر قنبری )

۲- مدیریت روستایی در ایران ( حسین آسایش – نوذر قنبری )

۳- واژه‌نامه جغرافیا برنامه‌ریزی شهری و روستایی و زمینه‌های وابسته ( نوذر قنبری )

ترجمه کتاب دانشگاهی:

۱- مدیریت شهرها در کشورهای در حال توسعه ( مؤلف: ماین پیتر وان دایک – مترجم: نوذر قنبری)

۲- از دهکده محلی به‌سوی دهکده جهانی (مؤلف: هیتر.ای. هُدسون مترجمان: نوذر قنبری و لیلا موسوی دارامرودی)

مقاله‌های چاپ شده در مجلات معتبر:

۱- گردشگری روستایی نمونه‌ای از برنامه‌ریزی روستایی در تایوان (ترجمه)

۲- پویایی‌شناسی بنیان‌های جغرافیایی در چشم‌اندازهای روستایی

۳- مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر

۴- مطالعه سینوپتیکی –  آماری خشک‌سالی‌ها و ترسالی‌های فراگیر در سواحل جنوبی دریای خزر

۵- تحلیل نگرش روستاییان به مسکن ایده آل (نمونه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه)

۶- نگرش ساکنین از ابعاد مساکن روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه)

۷- تحلیل فرصت‌های توسعه‌ای بافت قدیم شهر(نمونه موردی: بخش مرکزی شهر کرمانشاه)

۸- تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری(نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

۹- تحلیل کاربری اراضی بافت قدیم سکونت‌گاه‌های شهری(نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

۱۰- تحلیل و بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در مناطق روستایی(نمونه موردی روستاهای شهرستان کرمانشاه)

۱۱- بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مشارکت زنان روستایی در امور خانوادگی و اجتماعی(نمونه موردی: زنان متأهل روستاهای شهرستان کرمانشاه)

۱۲- تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی(مطالعه موردی: شهر گهواره در استان کرمانشاه)

۱۳- شناسایی اقدامات اولویت‌دار در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری روستایی(نمونه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)

۱۴- بررسی رابطه‌ی بین هویت ملی و دینی با پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر کرمانشاه

۱۵- بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی در نواحی شهری و روستایی گیلان غرب

۱۶-  .بررسی تأثیر ابعاد مختلف حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه

۱۷- بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان(مورد مطالعه؛ روستاهای شهرستان ایلام)

۱۸- بررسی نقش ابعاد حمایت اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی شهری(نمونه مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمانشاه)

۱۹- بررسی ارتباط بین دین‌داری و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه

۲۰- کاربرد مدل تاکسونومی عددی در تحلیل سطوح توسعه‌یافتگی نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر سنندج)

۲۱- .بهره‌گیری از الگوی طراحی شهری در بازآفرینی شهری پایدار(مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)

۲۲- ساختارگرایی و تأثیر آن بر شهرسازی

۲۳- بررسی و امکان‌سنجی جایگزینی الگوی شهرسازی یکپارچه با الگوی برنامه‌ریزی جامع شهری در ایران: مطالعه‌ای تطبیقی-مقایسه ای

۲۴- ارزیابی جایگاه پیاده مداری در بازآفرینی شهری پایدار(مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)

۲۵- باز تعریف نظریه ایرانشهری در شهرسازی معاصر ایران بر اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس

طرح ­های پژوهشی درون دانشگاهی:

۱- بررسی شاخص­ های مساکن پایدار در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه

۲- امکان سنجی و برنامه­ ریزی توسعه گردشگری در شهرستان کرمانشاه

۳- مطالعه سینوپتیکی آماری خشکسالی­ ها و ترسالی ­های فراگیر در سواحل جنوبی دریای خزر

طرح ­های پژوهشی برون دانشگاهی:

۱- مطالعات اجتماعی نیمه تفصیلی روستای کوئیک شهرستان روانسر

۲- ارزیابی،جمع بندی و باهم بینی مطالعات جامع زیست بوم ایل کلهر فاز۱و۲

۳- استعداد سنجی روستاهای شهرستان پاوه جهت استقرار صنایع روستایی

۴- استعداد سنجی روستاهای شهرستان جوانرود جهت استقرار صنایع روستایی

۵- استعداد سنجی روستاهای شهرستان گیلانغرب جهت استقرار صنایع روستایی

۶- استعداد سنجی روستاهای شهرستان سرپل ذهاب جهت استقرار صنایع روستایی

۷- استعداد سنجی روستاهای شهرستان قصرشیرین جهت استقرار صنایع روستایی

۸- مطالعات مسکن طرح توانمندسازی محلات حاشیه نشین شهر کرمانشاه

۹- مطالعات جمعیت طرح توانمندسازی محلات حاشیه نشین شهر کرمانشاه

۱۰- مطالعات جمعیت و اجتماعی – فرهنگی طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه

۱۱- مطالعات جغرافیای انسانی و طبیعی طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه

۱۲- طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی شهرستان هرسین

۱۳- طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سنقر

۱۴- طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی شهرستان پاوه

۱۵- طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی شهرستان جوانرود

۱۶- طرح هادی روستای بیوند سفلی شهرستان جوانرود

۱۷- طرح هادی روستای کوئیک حسن شهرستان جوانرود

۱۸- راهکارهای توسعه صنعت توریسم و نقش آن در ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه

۱۹- طرح هادی روستای گراب علیا شهرستان روانسر

۲۰- طرح هادی روستای شاینگان شهرستان روانسر

۲۱- طرح هادی روستای کلی شهرستان جوانرود

۲۲- طرح هادی روستای کانی گوهر شهرستان جوانرود

۲۳- طرح هادی روستای ذالکه وزیری شهرستان کرمانشاه

۲۴- طرح هادی روستای قیماس شهرستان کرمانشاه

۲۵- طرح هادی روستای پیر حیاتی وسطی شهرستان کرمانشاه

۲۶- طرح هادی روستای باباعلی شهرستان هرسین

۲۷- طرح هادی روستای میرکه قلعه قاضی شهرستان کرمانشاه

۲۸- طرح هادی روستای کلاوه حیدرخان شهرستان روانسر

۲۹- طرح هادی روستای بریموند شهرستان کرمانشاه

۳۰- طرح هادی روستای علی آباد شهرستان هرسین

۳۱- طرح هادی روستای کلالی شهرستان کرمانشاه

۳۲- طرح هادی روستای قلعه سفید شهرستان قصرشیرین

۳۳- طرح هادی روستای طهماسب شهرستان قصرشیرین

۳۴- طرح هادی روستای رشیدعلی شهرستان کرمانشاه

۳۵- طرح هادی روستای میلکه بوچان شهرستان کرمانشاه

۳۶- طرح هادی روستای برآفتاب شهرستان هرسین

۳۷- طرح هادی روستای مزراله شهرستان سنقر

۳۸- طرح هادی روستای کهریز حاج خانمراد شهرستان سنقر

مقالات ارائه شده در همایش ­ها:

۱- پویایی شناسی جامعه عشایری ایران در راستای توسعه پایدار

۲- خشکسالی و فرآیندهای مدیریتی و برنامه­ ریزی آن

۳- مدیریت بحران های طبیعی با تأکید بر سیل در ایران

۴- معرفی ژئو سایت­ های کرمانشاه-جاذبه­ گردشگری غرب کشور

۵- باز زنده سازی رودخانه آبشوران به عنوان ساختار پایدار و منبع تجدید پذیر شهری و تأثیر آن بر کیفیت کالبدی شهر کرمانشاه

۶- تحلیلی بر عوامل موثر بر پیوندهای اجتماعی در بین جوانان روستایی شهرستان گیلانغرب

۷- بررسی نقش خانواده های روستایی در سرمایه اجتماعی فرزندان(نمونه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان گیلانغرب)

۸- الزامات ارتقاء محیط زیست شهری با تأکید بر توسعه پایدار شهری(نمونه موردی: شهر همدان)

۹- برنامه ریزی توریسم شهری با تأکید بر توسعه پایدار(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

۱۰- ظرفیت مشارکت زنان در مدیریت محیط زیست شهری: الزامات و اقدامات اولویت دار

۱۱- ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری(مطالعه موردی: شهر ایوانغرب در استان ایلام)

۱۲- پویایی شناسی سیستم های شهری با تأکید بر شناسایی عناصر اضافی محیط شهری(نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

۱۳- ارزیابی طرح ملی توان افزایی و ارتقاء تاب آوری اجتماعی زنان در شهر کرمانشاه

۱۴- بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیر گذار بر ارتقاء کیفیت فضایی پیاده راه ها(نمونه موردی: خیابان مدرس کرمانشاه)

مقالات لاتین:

۱- An Exploration in to the Relationship between Social Capital and Mental Health of Inhabitants of Marginalized Areas of Kermanshah City

 

بخشی بود از رزومه دکتر نوذر قنبری استاد دانشگاه و برنامه ریز شهری و روستایی